ganzen

Hier een overzicht van de ganzen die ik de afgelopen tijd op de gevoelige plaat wist vast te leggen. Jullie zien hier o.a. de in Nederland voorkomende grauwe gans, nijlgans, canadagans, rietgans, rotgans en kolgans.

 
Veel kijkplezer!